ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི།  མདུན་ཤོག > ཟབ་སྦྱོང་།

རེབ་གོང་ཤེས་རིག་གླིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་ཐེངས་ལྔ་བ།

སྤེལ་དུས། 2013-03-06 10:54:29  ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།  རྩོམ་པ་པོ། ཤེས་རིག་གླིང་།  རྡེབ་ཚད། 

༢༠༠༦ལོའི་དགུན་ཁའི་ཟབ་སྦྱོང་སློབ་གྲྭ་ལ་དགེ་རྒན་བརྒྱད་ཡོད། དགེ་འདུན་བཀྲ་ཤིས། རྒྱ་མཚོ། བུ་མོ་ཆོག ཤེས་རབ། ཆོས་མོ་འཚོ། ལྷ་མོ་བྱམས། རིན་ཆེན་སྐྱིད། བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའོ།

20071129574808.jpg
དབྱིན་ཡིག་གི་དགེ་རྒན།

ཐེངས་འདིའི་སློབ་མ་ལན་གྲུ ཟི་ལིང་། ཞིན་ཧྭ། རེབ་གོང་སོགས་ཀྱི་ཡིན། སློབ་གསེང་དུ་མཚོ་སྔོན་དགེ་ཐོན་སློབ་ཆེན་མི་རིགས་དགེ་ཐོན་སློབ་གླིང་གི་དགེ་རྒན་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས། [ད་ལྟའི་སློབ་གསོ་ལས་འཕྲོས་པའི་དགེ་སྐྱོན] ཞེས་པ་དཔྱད་གླེང་སྤེལ། ཐེངས་འདིར་སློབ་མ༡༢༠ཡོད། ཚོགས་ཡུན2006。1。12。ནས་2。12ཟླ་གཅིག་ཡིན།

200711295728232.jpg
སློབ་མའི་བསྐྱར་སྦྱོང་བྱེད་པ།

200711295745747.jpg
ཟབ་སྦྱོང་རྗེས་ཀྱི་གླིང་ཀ་གཏོང་བ།

20071129586855.jpg
སློབ་མ་ཚོས་དཔེ་ཆ་ལྟ་བ།